Tuis   |    Kontak Ons    |   Wie is Ons    |    Ons Gemeentes    |    Belangrike Datums    |    Ons Eredienste    |    Missie   |    Visie    |    Personeel   |
Herderlike Versorging   |    Bedieningsfilosofie    |   Sewe Dimensies   |    Maandblad
Vaaldriehoek
Telefoonnommer: 016 004 0016
Eredienstye
Sondagoggende:                           08:15
Sondagoggende 2de diens:       10:15
Gons KinderKerk:                          08:15 en 10:15
Sondagaande:                               18:30
PREEKREEKS
Om God en mens liewer te hê
Die Lewe Met Ritme Toep (App)
Nou beskikbaar vir Android en IOS slimfone.
PREKE 8 MEI 2016
Oggend

SMS "lewe Met Ritme" na 49724
om 'n R30
bydrae te maak
R1,50/sms
WYSIWYG Web Builder
Aand
Oordenking 26 Mei 2016
Woordskool
 
Studie van die Bybelwetenskappe - Prof. Francois Möller


In dié deel gaan ons eers gesels oor die moeilike vraag: “Hoe verstaan ek wat ek lees? Wat gebeur in die proses van interpretasie van ‘n teks?”

Daarna kyk ons na elke boek in die Ou Testament.
Ons gaan ook die resultate van die moderne Ou Testamentiese-wetenskap bespreek vir twee redes:

1
Om jou toe te rus vir opmerkings hieroor wat geloofsbedreigend en selfs geloofsvernietigend vir talle Christene klink en gereeld in die pers verskyn, en dan nog uit die mond van teoloë of godgeleerdes!

2
Maar jy gaan ook leer hoe van dié insigte jou kan help om die Bybel beter te verstaan.

Tussen-in kyk ons na wetenskaplike metodes om die Bybel te lees, wat reg aan die Bybelse teks laat geskied. Jy gaan vaardig gemaak word om die Bybel op verantwoordelike wyse te lees om betekenis te ontsluit.

Wanneer ons by die Nuwe Testament kom, gaan ons weer elke boek in besonderhede ondersoek. Maar ons gaan ook tyd spandeer aan die belangrike gesprek oor die vraag: “Wie is die historiese Jesus nou eintlik?”

Weereens gaan jy kennis kan neem van die resultate van die nuutste wetenskaplike nadenke en wat dit vir jou geloof impliseer.
Ten slotte is daar ‘n studie van die boek Openbaring soos wat apokaliptiese navorsing vra dat ons die boek interpreteer. Dit gaan jou oë oopmaak vir die wêreld in dié vreemde boek.

Vir die waagmoediges gaan daar ‘n gelyklopende kursus in koine-Grieks wees wat jou in staat gaan stel om die brondokument van Christene, die Nuwe Testament, in sy oorspronklike taal te lees.

Temas
Die temas wat oor die drie jaar behandel gaan word, is:

Jaar 1:

Deel 1: Hermeneutiek (die wetenskap van die verstaan van die Bybel)
Deel 2: Die Tora (die eerste deel van die Hebreeuse Bybel, die Wet of Onderwysing)
Deel 3: Eksegese  (die wetenskap van die verklaring van die Bybel)

Jaar 2:

Deel 4: Die Nebi’im (die tweede deel van die Hebreeuse Bybel, die Profete)
Deel 5: Die Ketubim (die derde deel van die Hebreeuse Bybel, die Geskrifte)

Jaar 3:

Deel 6: Die Historiese Jesus-debat, in perspektief geplaas
Deel 7: Die boeke van die Nuwe Testament, elk verklaar
Deel 8: Die boek Openbaring, apokalipties verklaar

Dogmaties-etiese studie - Prof. Francois Möller


Jaar 1:

Deel 1: Vraag na waarheid
Deel 2: Inspirasie van die Bybel en die Openbaring van God
Deel 3: Egskeiding en hertrou
Deel 4: Verhouding met God, myself, my naaste en dinge
Deel 5: Sakramente van doop en nagmaal
Deel 6: Bloedlynvloeke

Jaar 2:

Deel 1: Aard van die huwelik
Deel 2: Rol van die man in die huwelik
Deel 3: Rol van die vrou in die huwelik
Deel 4: Slaggate in die huwelik
Deel 5: Liefde as vrug van die Gees
Deel 6: Gevaar van sonde
Deel 7: Herkoms van sonde
Deel 8: Betekenis van sonde
Deel 9: Sonde teen die Heilige Gees
Deel 10: Die kwessie oor erfsonde
Deel 11: Oorwinning oor sonde
Deel 12: Kloning

Jaar 3:

Deel 1: Mens as siel, gees en liggaam
Deel 2: Saamblyery
Deel 3: Die verbond
Deel 4: Goddelike leiding
Deel 5: Die Drie-eenheid
Deel 6: Pornografie
Deel 7: Uitverkiesing
Deel 8: Wederkoms van Christus


 
Prof. Francois Möller & Prof. Chris de Wet

bied 'n Woordskoolkursus aan oor drie jaar:
Aandklasse sowel as oggendklasse word aangebied.

Woordskool aandklasse

Aandklasse word in die kerkgebou aangebied.
Jaar 1 Dinsdae 19:00
Jaar 2 Woendae  19:00
Jaar 3 Donderdae 19:00

Woordskool oggendklasse

Oggendklasse word Donderdagoggende
in die kerkgebou aangebied.
Jaar 1 Donderdagoggende 08:30
Jaar 2 Donderdagoggende 10:00
Jaar 3 Donderdagoggende 11:30

Woordskool-temas:

Behalwe dat die kursus ook vir derdejaars aangebied word, gaan die helfte van elke jaar se kursus gewy word aan ‘n studie van die
Ou- en Nuwe Testament.

Prof. Francois Möller bied steeds die dogmaties-etiese temas aan, terwyl prof. Chris de Wet vir die bestudering van die Bybelwetenskappe verantwoordelik is.
Prof. Francois Möller
Prof. Chris de Wet