Tuis   |    Kontak Ons    |   Wie is Ons    |    Ons Gemeentes    |    Belangrike Datums    |    Ons Eredienste    |    Missie   |    Visie    |    Personeel   |
Herderlike Versorging   |    Bedieningsfilosofie    |   Sewe Dimensies   |    Maandblad
Vaaldriehoek
Telefoonnommer: 016 004 0016
Eredienstye
Sondagoggende:                           08:15
Sondagoggende 2de diens:       10:15
Gons KinderKerk:                          08:15 en 10:15
Sondagaande:                               18:30
PREEKREEKS
Om God en mens liewer te hê
Die Lewe Met Ritme Toep (App)
Nou beskikbaar vir Android en IOS slimfone.
PREKE 8 MEI 2016
Oggend

SMS "lewe Met Ritme" na 49724
om 'n R30
bydrae te maak
R1,50/sms
WYSIWYG Web Builder
Aand
Oordenking 26 Mei 2016
7 Dimensies
Hoe werk die sewe dimensies?


Want sewe dimensies is wat ons nodig het om ‘die hele mens in sy totale omgewing’ te bereik (en sewe omdat dit ‘n Bybelse getal is). Die visie van die sewe dimensies is ‘Heel mense wat toegerus is om hulle wêreld te verander, sodat hulle God en mens liewer kan hê’.
Ons wil mense help om te verander in elke aspek van hulle lewens - en  die sewe dimensies is ons manier om seker  te maak dat ons by elke aspek van mense se lewens uitkom.

Is dit Bybels?
  Verseker - ‘God stel belang in my hele menswees’ en geestelike groei beteken groei in elke aspek van my lewe.

Op ‘n manier is die sewe dimensies ‘n sambreel vir al die bedieninge in die gemeente.

So wat is die sewe dimensies?

Dimensies
Hierdie dimensies gaan oor alles wat te doen het met:

Geestelike dimensie

Ons verhouding met God

Emosionele dimensie

Ons verhouding met onsself

Werks dimensie

Ons werk

Intellektuele dimensie

Ons verstand

Sosiale dimensie

Ons verhouding met ander mense

Fisiese dimensie

Ons verhouding met ons liggaam

Finansiële dimensie

Ons geld, en goeie finansiële rentmeesterskap

Party geleerdes sit ‘n agtse dimensie by, nl. ontspanning, maar
ons glo dis deel van elke ander dimensie. Daar moet rustige tye
wees in jou verhouding met die Here, en rustige tye by die werk (koffiebreuke), ens.

God is liefde
God is liefdevol en ontmoet my waar ek is.
God is beskikbaar
God wil met my 'n verhouding hê.
God is die Weg
God genees my om in Sy karakter te groei.
God is Koning
God is die Koning en vra ons hulpbronne en gawes om Sy Koninkryk te bou
God is Drie-enig
God is Drie-enig en nooi ons uit om ook in gemeenskap te leef.
God is lief vir die wêreld
God is lief vir die hele wêreld en stuur ons om ook lief te hê.
God is kreatief
God is kreatief en roep my om Hom te volg met my hele lewe.
Die ritmes is waarin ons oefen na aanleiding van die fondasiewaarhede oor die karakter van God.