Tuis   |    Kontak Ons    |   Wie is Ons    |    Ons Gemeentes    |    Belangrike Datums    |    Ons Eredienste    |    Missie   |    Visie    |    Personeel   |
Herderlike Versorging   |    Bedieningsfilosofie    |   Sewe Dimensies   |    Maandblad
Vaaldriehoek
Telefoonnommer: 016 004 0016
Eredienstye
Sondagoggende:                           08:15
Sondagoggende 2de diens:       10:15
Gons KinderKerk:                          08:15 en 10:15
Sondagaande:                               18:30
PREEKREEKS
Om God en mens liewer te hê
Die Lewe Met Ritme Toep (App)
Nou beskikbaar vir Android en IOS slimfone.
PREKE 8 MEI 2016
Oggend

SMS "lewe Met Ritme" na 49724
om 'n R30
bydrae te maak
R1,50/sms
WYSIWYG Web Builder
Aand
Oordenking 26 Mei 2016
Missie

Om God en mens liewer te hê.


Ons probeer om Jesus se grootste gebod  te volg:
•  nie teologie, dogma of liturgie nie
•  nie tradisie, kultuur of smaak nie
•  nie verskillende denominasies en gestryery nie maar ...

Matteus 11:29
"Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele 30 want my juk is sag en my las is lig."

Matteus 22:40
"Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete."

Dit is die groot gebod - om God en ons naaste lief te hê

Jesus was 'n Joodse rabbi. Elke rabbi het 'n hooflering gehad - hulle het dit 'n juk genoem. Die Jode het in die plein of tempel bymekaar gekom en gedebatteer oor die hoofgebod: wat is jou juk uit die Ou Testament? Op 'n dag het hulle hierdie vraag vir Jesus gevra: Wat is U juk ? Sy antwoord was
Markus 12: 28.
Dit is waarmee ons, ons besig hou: Elke dag vra ons: waarmee is ek besig? Tradisie, kerk, teologie - of om God en mens liewer te hê - dit is ons juk.

Nou verstaan ons
Markus 12:29-31

29
Jesus het hom geantwoord: “Die belangrikste gebod is die volgende: ‘Luister, o Israel, die Here ons God is die énigste Here.

30
Daarom moet jy die Here jou God liefhê met jou hele hart, met jou ganse siel, met jou totale verstand en met al jou krag.’

31
Die tweede gebod is net so belangrik: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ Hierdie twee vorm saam die allerbelangrikste opdrag.”