Vaaldriehoek
Eredienstye
Sondagoggende: 08:15
Sondagoggende 2de diens: 10:15
Gons KinderKerk: 08:15 en 10:15
Sondagaande: 18:30
Om God en mens liewer te hê


Om God en mens liewer te hê
Oordenking 23 Maart 2015


SMS "DIE WOORD" NA 49724
OM 'N BYDRAE TE MAAK
Lewe met Ritme web tuiste
Lewe met Ritme
God is liefde
God is liefdevol en ontmoet my waar ek is.
God is beskikbaar
God wil met my 'n verhouding hê.
God is die Weg
God genees my om in Sy karakter te groei.
God is Koning
God is die Koning en vra ons hulpbronne en gawes om Sy Koninkryk te bou
God is Drie-enig
God is Drie-enig en nooi ons uit om ook in gemeenskap te leef.
God is lief vir die wêreld
God is lief vir die hele wêreld en stuur ons om ook lief te hê.
God is kreatief
God is kreatief en roep my om Hom te volg met my hele lewe.
Die ritmes is waarin ons oefen na aanleiding van die fondasiewaarhede oor die karakter van God.