Tuis   |    Kontak Ons    |   Wie is Ons    |    Ons Gemeentes    |    Belangrike Datums    |    Ons Eredienste    |    Missie   |    Visie    |    Personeel   |
Herderlike Versorging   |    Bedieningsfilosofie    |   Sewe Dimensies   |    Maandblad
Vaaldriehoek
Telefoonnommer: 016 004 0016
Eredienstye
Sondagoggende:                           08:15
Sondagoggende 2de diens:       10:15
Gons KinderKerk:                          08:15 en 10:15
Sondagaande:                               18:30
PREEKREEKS
Om God en mens liewer te hê
Die Lewe Met Ritme Toep (App)
Nou beskikbaar vir Android en IOS slimfone.
PREKE 8 MEI 2016
Oggend

SMS "lewe Met Ritme" na 49724
om 'n R30
bydrae te maak
R1,50/sms
WYSIWYG Web Builder
Aand
Oordenking 26 Mei 2016
Hoekom ‘n Vaaldriehoek-gemeente?
Met die groei van ALS het daar ‘n al groter groep lidmate vanuit die Vaaldriehoek aangesluit.  Hulle behoefte om meer betrokke te raak by die gemeentelewe, is gekortwiek deur die afstand na ALS.  Na deeglike navorsing is bevind dat daar in die Vaaldriehoek ‘n behoefte aan ‘n gemeente soos ALS is.

Wie is Marius en Marietjie?
Marius en Marietjie het mekaar in 2001 by Teologiese kweekskool ontmoet.  In Maart 2003 is Marius deur ALS beroep as jeugpastoor en Marietjie is in Januarie 2005 beroep as kinderberader.  Hulle is in 2005 getroud en het tans 2 kinders, Mianey en Mancho.  Marius het sy Teologiese graad aan die Aucklandpark Teologiese Seminarium verwerf, wat by die Universiteit van Potchefstroom geakkrediteer is.  Vanaf die begin van hulle bediening glo hulle dat die Here hulle geroep het om eendag ‘n gemeente te begin en dat gesinslewe ‘n kern-eienskap van hulle gemeentelewe moet wees
Tuis
WYSIWYG Web Builder